621 243 451

Història

Òptica Rodrigo va ser fundada per Francesc Rodrigo el 14 d’abril del 1947.

Francesc Rodrigo exercia d’òptic a Barcelona i després de casat es volgué establir pel seu compte i va fundar a Igualada el primer establiment dedicat exclusivament a l’òptica. Va exercir fins el 1964, any en que morí després d’una greu malaltia. Va demostrar sempre tenir uns grans coneixements en el camp de l’òptica i un tracte exemplar amb els seus clients.

Durant anys, juntament amb el Dr. Dalmau (oftalmòleg), va oferir els seus serveis i coneixements tots els cap de setmana a pobles com Cervera, Santa Coloma de Queralt, Piera… Pobles que encara no tenien servei d’oftalmologia ni d’òptica. Un orgull de la nostra òptica és comptar encara ara amb clients d’aquests pobles, generació rere generació, avis, pares, fills i néts. És la senyal més clara que l’estil i trajectòria d’Òptica Rodrigo ha estat sempre la mateixa i ha de seguir sempre com a ”normes”: servei i tracte amb els clients, honestedat en el negoci i ser capdavanters en coneixements i tecnologia, a més d’oferir sempre la màxima qualitat.

Ja l’any 1962, quan se li va diagnosticar la greu malaltia i veient que no podia assumir tota la càrrega de treball que demanava el negoci, va decidir compartir responsabilitats amb la seva esposa Maria Montserrat, qui cada cop assumia més tasques i obligacions dins el negoci.

Maria Montserrat va anant adquirint coneixements en un món que ella desconeixia, ja que fins a la data ella exercia de modista. Després de la mort del seu marit va estudiar fins a obtenir la titulació d´Òptic-Optometrista per poder seguir al capdavant del negoci. Es va matricular a l’única escola d’òptica que existia, la Daza de Valdés a Madrid, i al cap del temps permès i de molts viatges per examinar-se a Madrid va titular-se en Òptica i Optometria.

No es va conformar només amb la titulació oficial necessària, sinó que es va treure la titulació d’Audioprotesista i diverses titulacions (com Màster) en presbícia, miopia, problemes visuals en el treball i infinitat de cursos que ampliaven els seus coneixements d’una professió que tota la vida la va viure amb passió.

El sentit de servei i tracte amb els clients sempre va ser molt valorat pels igualadins. El negoci va créixer i va situar Òptica Rodrigo com el referent de l´òptica a Igualada i la comarca. L’any 1989, en motiu de la seva jubilació, el seu fill Pere Rodrigo va agafar el relleu.

Pere Rodrigo, que ja treballava a l’òptica des de l’any 1978, va assumir la direcció del negoci ampliant-lo en establiments i serveis: Òptica i Optometria, contactologia, audiologia, i fins i tot tractaments visuals i audiofonològics juntament amb la seva dona i audioprotesista Maite Aribau (mètode Tomatis).

Rodrigo va adquirir la categoria de “grup” per la gran quantitat de serveis que oferia i el personal qualificat del què disposava. L’any 2014, es jubila Pere Rodrigo i assumeix la direcció del Grup Rodrigo el seu fill menor, Roger Rodrigo.

Roger Rodrigo és actualment qui continua la saga familiar al front d’Òptica Rodrigo. És òptic-optometrista, contactòleg, màster en Baixa Visió, màster en Optometria Comportamental, tècnic superior en Audiologia protètica i moltes altres formacions complementàries.

La seva orientació professional i empresarial és principalment tenir clar que darrere de tota ullera o audiòfon hi ha una persona, i que com a tal el nostre objectiu és i serà facilitar al màxim la seva vida diària.

Per aquest motiu actualment a Òptica Rodrigo, a part dels serveis que fa anys que donem, apostem per les noves tecnologies per poder oferir als nostres clients serveis a distància, i en els casos que requereixin un tracte cara a cara oferim un servei integral a domicili, al igual que servei d’urgències els 365 dies de l’any.

La història d’Òptica Rodrigo continua, però sempre sota un mateix lema:

“Cuidem els teus sentits”