621 243 451

Revisions auditives

A Òptica Rodrigo realitzem revisions auditives de seguiment, però també preventives amb l’ús d’equipaments de diagnòstic de darrera tecnologia.

Comptem amb un equip de professionals experts que són els encarregats de dur a terme les proves auditives en funció de les necessitats de cada client. Els tractaments són personalitzats i el nostre equip t’assessorà amb els millors productes per a corregir els teus problemes auditius i et farà el seguiment adequat.

A les revisions auditives fem diversos tipus de proves:

Anamnesi

 

Breu qüestionari personal per obtenir informació mèdica del pacient i saber dades com si té antecedents familiars amb patologies auditives, si té al·lèrgies, si l’han intervingut quirúrgicament, etc.

Audiometria òssia i aèria

 

És una prova que permet saber la via completa que segueix un so, i permet mesurar els nivells d’intensitat mínima que la persona és capaç de percebre. Aquesta prova és fonamental per diagnosticar una pèrdua de capacitat auditiva procedent de la part externa o interna de l’orella.

Logoaudiometria

 

És un test que mesura la capacitat de la persona a l’hora de comprendre el llenguatge parlat i distingir els fonemes.

Otoscòpia

 

Examen físic de l’orella, des del seu conducte extern fins al conducte mitjà i la membrana del timpà. La seva observació permet detectar taps de cerumen, inflamacions o perforacions a l’orella.

Prova de la pròtesis

 

És important realitzar aquesta prova a les persones que porten un audiòfon ja que permet saber si el rendiment de l’aparell és el correcte i s’adapta a les necessitats del pacient.

Truca’ns i concertarem un dia i hora per fer-te la revisió auditiva!